Tamil

இரவோடு போராடும் பகலும். உன்னோடு போராடும் என் காதலும் என்றென்றும் தொடரும்

இரவோடு போராடும் பகலும். உன்னோடு போராடும் என் காதலும் என்றென்றும் தொடரும்
இரவோடு போராடும் பகலும். உன்னோடு போராடும் என் காதலும் என்றென்றும் தொடரும்

குட்நைட் வாழ்த்து கவிதை வரிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு